Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
De afbeelding bevat ...
Rysunek zawiera...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Afbeelding ... geeft ... weer.
Rysunek... przedstawia...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Afbeelding ... toont ...
Rysunek... pokazuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram...bada...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... zobrazowuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır