Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
De afbeelding bevat ...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Afbeelding ... geeft ... weer.
आकार... ...का वर्णन करता है.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Afbeelding ... toont ...
यह आकार ...दिखाता है.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... onderzoekt ...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... beschrijft ...
यह आकार ...दिखाता है.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır