Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
De afbeelding bevat ...
V obrázku je obsažen(a)...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Tvar grafu ukazuje, že...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Afbeelding ... geeft ... weer.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Afbeelding ... toont ...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram... zkoumá...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... znázorňuje
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır