Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
इस चित्र में दिखाई देता है...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bir resmi açıklarken kullanılır
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

आकार... ...का वर्णन करता है.
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...दिखाता है.
Το σχήμα... δείχνει...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Το διάγραμμα... διερευνά...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...दिखाता है.
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır