Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
इस चित्र में दिखाई देता है...
이 그림 속에는 ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

आकार... ...का वर्णन करता है.
...를 나타내는 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...दिखाता है.
...을 보여주는 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
...을 관찰한 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...दिखाता है.
...을 보여주는 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır