İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bilden visar ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Formen på diagrammet visar på att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

आकार... ...का वर्णन करता है.
Figur ... respresenterar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...दिखाता है.
Figur ... visar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram ... undersöker ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram ... skildrar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır