Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
इस चित्र में दिखाई देता है...
V obrázku je obsažen(a)...
Bir resmi açıklarken kullanılır
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Tvar grafu ukazuje, že...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

आकार... ...का वर्णन करता है.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...दिखाता है.
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram... zkoumá...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram... znázorňuje
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır