Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Le graphique montre un plateau au niveau de...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
L'image contient...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La forme du graphique démontre que...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figure...représentant...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figure...montrant...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramme...examinant...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramme...indiquant...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır