Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
L'image contient...
Billedet indeholder...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La forme du graphique démontre que...
Grafens facon demonstrerer at...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figure...représentant...
Figur... repræsenterer...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figure...montrant...
Figur... viser...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramme...examinant...
Diagram... undersøger...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramme...indiquant...
Diagram... skildrer...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır