Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Le graphique montre un plateau au niveau de...
图表显示在...水平下保持稳定
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
L'image contient...
图片中包含...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
图表表明...,因此得出...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La forme du graphique démontre que...
图表的变化表明...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
因此,该图表可以用来预测...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figure...représentant...
数字...代表...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figure...montrant...
数字...表示...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramme...examinant...
示图...表示...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramme...indiquant...
示图...描绘...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır