Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Tässä kuvassa näkyy...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Kaavio ... edustaa...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Kuva ... näyttää...
Το σχήμα... δείχνει...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Kaavio ... tarkastelee...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Kaavio ... esittää...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır