Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Tässä kuvassa näkyy...
画像は・・・・を含んでいる。
Bir resmi açıklarken kullanılır
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Kuvaajan muoto näyttää, että...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Kuvaaja voi siten ennustaa...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Kaavio ... edustaa...
図・・・・は・・・・を表しています。
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Kuva ... näyttää...
図・・・・は・・・・を表している。
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Kaavio ... tarkastelee...
図・・・・は・・・・を説明している。
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Kaavio ... esittää...
図・・・・は・・・・を示している。
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır