Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
图表显示在...水平下保持稳定
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Tässä kuvassa näkyy...
图片中包含...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
图表表明...,因此得出...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Kuvaajan muoto näyttää, että...
图表的变化表明...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Kuvaaja voi siten ennustaa...
因此,该图表可以用来预测...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Kaavio ... edustaa...
数字...代表...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Kuva ... näyttää...
数字...表示...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Kaavio ... tarkastelee...
示图...表示...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Kaavio ... esittää...
示图...描绘...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır