Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
La bildo montras...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Bir resmi açıklarken kullanılır
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figuro... reprezente...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figuro... montrante...
... figürü ...'i gösteriyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramo... ekzamenante...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramo... prezente...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır