Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
La bildo montras...
Rysunek zawiera...
Bir resmi açıklarken kullanılır
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figuro... reprezente...
Rysunek... przedstawia...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figuro... montrante...
Rysunek... pokazuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramo... ekzamenante...
Diagram...bada...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramo... prezente...
Diagram... zobrazowuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır