İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
La bildo montras...
Dentro de la figura se encuentra...
Bir resmi açıklarken kullanılır
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La formo de la grafeo pruvas, ke...
La forma del gráfico demuestra que...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figuro... reprezente...
La figura... representa...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figuro... montrante...
La figura... muestra...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramo... ekzamenante...
El diagrama... analiza...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramo... prezente...
El diagrama... representa...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır