İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
The graphs show a plateau at the level of…
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
La bildo montras...
Within the picture is contained…
Bir resmi açıklarken kullanılır
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
This diagram represents…and therefore shows that…
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La formo de la grafeo pruvas, ke...
The shape of the graph demonstrates that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
The graph can thus be used to predict…
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figuro... reprezente...
Figure…representing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figuro... montrante...
Figure…showing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramo... ekzamenante...
Diagram…examining…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramo... prezente...
Diagram…depicting…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır