Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Grafen viser et plateau ved niveauet...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Billedet indeholder...
이 그림 속에는 ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafens facon demonstrerer at...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figur... repræsenterer...
...를 나타내는 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figur... viser...
...을 보여주는 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... undersøger...
...을 관찰한 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... skildrer...
...을 보여주는 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır