Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Grafen viser et plateau ved niveauet...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Billedet indeholder...
画像は・・・・を含んでいる。
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafens facon demonstrerer at...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figur... repræsenterer...
図・・・・は・・・・を表しています。
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figur... viser...
図・・・・は・・・・を表している。
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... undersøger...
図・・・・は・・・・を説明している。
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... skildrer...
図・・・・は・・・・を示している。
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır