Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Grafen viser et plateau ved niveauet...
图表显示在...水平下保持稳定
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Billedet indeholder...
图片中包含...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
图表表明...,因此得出...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafens facon demonstrerer at...
图表的变化表明...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
因此,该图表可以用来预测...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figur... repræsenterer...
数字...代表...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figur... viser...
数字...表示...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... undersøger...
示图...表示...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... skildrer...
示图...描绘...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır