Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Billedet indeholder...
V obrázku je obsažen(a)...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafens facon demonstrerer at...
Tvar grafu ukazuje, že...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figur... repræsenterer...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figur... viser...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... undersøger...
Diagram... zkoumá...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... skildrer...
Diagram... znázorňuje
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır