Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
图表显示在...水平下保持稳定
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
图片中包含...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Bir resmi açıklarken kullanılır
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

图表表明...,因此得出...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图表的变化表明...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图中有明确的分布模式,这意味着...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
因此,该图表可以用来预测...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

数字...代表...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
数字...表示...
... figürü ...'i gösteriyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...表示...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...描绘...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır