Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
图表显示在...水平下保持稳定
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
图片中包含...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Bir resmi açıklarken kullanılır
该图表显示,...至...期间,...比...多
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

图表表明...,因此得出...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图表的变化表明...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图中有明确的分布模式,这意味着...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
因此,该图表可以用来预测...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

数字...代表...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
数字...表示...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...表示...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...描绘...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır