Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
图表显示在...水平下保持稳定
Графики изображают прямую на уровне...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
图片中包含...
На рисунке мы можем увидеть...
Bir resmi açıklarken kullanılır
该图表显示,...至...期间,...比...多
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

图表表明...,因此得出...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图表的变化表明...
Форма графика показывает, что...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图中有明确的分布模式,这意味着...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
因此,该图表可以用来预测...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

数字...代表...
... обозначает
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
数字...表示...
... обозначает
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...表示...
Диаграмма... рассматривает...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...描绘...
Диаграмма... изображает...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır