Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
图表显示在...水平下保持稳定
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
图片中包含...
Tässä kuvassa näkyy...
Bir resmi açıklarken kullanılır
该图表显示,...至...期间,...比...多
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

图表表明...,因此得出...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图表的变化表明...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图中有明确的分布模式,这意味着...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
因此,该图表可以用来预测...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

数字...代表...
Kaavio ... edustaa...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
数字...表示...
Kuva ... näyttää...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...表示...
Kaavio ... tarkastelee...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...描绘...
Kaavio ... esittää...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır