Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
图表显示在...水平下保持稳定
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
图片中包含...
تحتوي الصورةُ على...
Bir resmi açıklarken kullanılır
该图表显示,...至...期间,...比...多
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

图表表明...,因此得出...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图表的变化表明...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图中有明确的分布模式,这意味着...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
因此,该图表可以用来预测...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

数字...代表...
الشكل... يمثل...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
数字...表示...
الشكل... يبيّن...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...表示...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...描绘...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır