Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
V obrázku je obsažen(a)...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Tvar grafu ukazuje, že...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
यह आकार ...दिखाता है.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... zkoumá...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... znázorňuje
यह आकार ...दिखाता है.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır