Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
V obrázku je obsažen(a)...
L'image contient...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Tvar grafu ukazuje, že...
La forme du graphique démontre que...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figure...représentant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figure...montrant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... zkoumá...
Diagramme...examinant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... znázorňuje
Diagramme...indiquant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır