Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
تحتوي الصورةُ على...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bir resmi açıklarken kullanılır
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

الشكل... يمثل...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
الشكل... يبيّن...
Το σχήμα... δείχνει...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
الرسم التوضيحي... يدرس...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır