Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
تحتوي الصورةُ على...
이 그림 속에는 ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

الشكل... يمثل...
...를 나타내는 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
الشكل... يبيّن...
...을 보여주는 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
الرسم التوضيحي... يدرس...
...을 관찰한 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
الرسم التوضيحي...يصوّر...
...을 보여주는 표
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır