Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Im Bild ist ... enthalten...
Tässä kuvassa näkyy...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Abbildung ... stellt ... dar.
Kaavio ... edustaa...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Abbildung ... zeigt ...
Kuva ... näyttää...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramm ... untersucht...
Kaavio ... tarkastelee...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramm ... beschreibt...
Kaavio ... esittää...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır