Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Tez / deneme için genel giriş
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Хорошо известно, что...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
О... было уже многое написано и сказано...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Сегодня принято считать, что...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Вспомним о таких фактах, как...
Trecând din nou în revistă factorii...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Постоянной темой... является...
O temă recurentă in domeniul...este...
Ana konuları tanıtma
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Это исследование посвящено изучению причин...
Această lucrare explorează cauzele...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Нашей целью является...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

...обычно определяют как...
Prin definiție, ... înseamnă...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Необходимо четко разъяснить определение...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Термин... относится к...
Termenul...se referă la...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Согласно..., ... может быть определено как...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... обычно понимают как ...
...este înțeles ca...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Важно подчеркнуть...
Este important să accentuăm...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Мы сфокусировались на...
Atenţia noastră este acum asupra...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Наконец, дадим определение слова...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Мы имеем в виду, что...
Ceea ce vrem să spunem este...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Предлагаются различные толкования
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır