Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Tez / deneme için genel giriş
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Хорошо известно, что...
Közismert tény, miszerint...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
О... было уже многое написано и сказано...
Rengeteg anyag szól arról...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Сегодня принято считать, что...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Вспомним о таких фактах, как...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Постоянной темой... является...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ana konuları tanıtma
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Это исследование посвящено изучению причин...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Нашей целью является...
A célunk, hogy...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

...обычно определяют как...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Необходимо четко разъяснить определение...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Термин... относится к...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Согласно..., ... может быть определено как...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... обычно понимают как ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Важно подчеркнуть...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Мы сфокусировались на...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Наконец, дадим определение слова...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Мы имеем в виду, что...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Предлагаются различные толкования
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
Найдена важная взаимосвязь между... и...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır