Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Tez / deneme için genel giriş
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Este cunoscut tuturor faptul că...
Хорошо известно, что...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Multe s-au spus și s-au scris despre...
О... было уже многое написано и сказано...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Сегодня принято считать, что...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Trecând din nou în revistă factorii...
Вспомним о таких фактах, как...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
O temă recurentă in domeniul...este...
Постоянной темой... является...
Ana konuları tanıtma
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Această lucrare explorează cauzele...
Это исследование посвящено изучению причин...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autorii mai multor studii recente au propus...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Нашей целью является...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Prin definiție, ... înseamnă...
...обычно определяют как...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Необходимо четко разъяснить определение...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termenul...se referă la...
Термин... относится к...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Согласно..., ... может быть определено как...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...este înțeles ca...
... обычно понимают как ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Este important să accentuăm...
Важно подчеркнуть...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Atenţia noastră este acum asupra...
Мы сфокусировались на...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Наконец, дадим определение слова...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Ceea ce vrem să spunem este...
Мы имеем в виду, что...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Предлагаются различные толкования
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Urmând..., experții au demonstrat că...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır