Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Tez / deneme için genel giriş
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Este cunoscut tuturor faptul că...
C'est un fait bien connu que...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Multe s-au spus și s-au scris despre...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
De nos jours, il est convenu que...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Trecând din nou în revistă factorii...
Nous analyserons ensuite les points...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
O temă recurentă in domeniul...este...
Un thème récurrent est...
Ana konuları tanıtma
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Această lucrare explorează cauzele...
Ce travail explore les causes de...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autorii mai multor studii recente au propus...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Notre but est de...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Prin definiție, ... înseamnă...
Par définition... signifie...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termenul...se referă la...
Le terme... fait référence à...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Selon..., ...est défini en tant que...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...este înțeles ca...
...est communément compris comme...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Este important să accentuăm...
Il est important de mettre en valeur...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Atenţia noastră este acum asupra...
Nous concentrons notre attention sur...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Ceea ce vrem să spunem este...
Ce que nous entendons par là est que...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Plusieurs explications ont été proposées.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Urmând..., experții au demonstrat că...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır