Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Tez / deneme için genel giriş
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Közismert tény, miszerint...
Хорошо известно, что...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Rengeteg anyag szól arról...
О... было уже многое написано и сказано...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Сегодня принято считать, что...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Utána áttekintjük a tényezőket...
Вспомним о таких фактах, как...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
A...egy állandó téma a ...-ban.
Постоянной темой... является...
Ana konuları tanıtma
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Это исследование посвящено изучению причин...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
A célunk, hogy...
Нашей целью является...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
...обычно определяют как...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Необходимо четко разъяснить определение...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Термин... относится к...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Согласно..., ... может быть определено как...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... обычно понимают как ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Важно подчеркнуть...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Мы сфокусировались на...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Наконец, дадим определение слова...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Мы имеем в виду, что...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Предлагаются различные толкования
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır