Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Tez / deneme için genel giriş
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Közismert tény, miszerint...
Det er et velkendt faktum at...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Rengeteg anyag szól arról...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Utána áttekintjük a tényezőket...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
A...egy állandó téma a ...-ban.
Et vedvarende emne i...er...
Ana konuları tanıtma
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
A célunk, hogy...
Vores formål er at...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Ved definition...betyder...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termet... henviser til...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Ifølge..., defineres...som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...forståes sædvanligvis som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Det er vigtigt at understrege...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Vores fokus er på...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Hvad vi mener er at...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır