Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Tez / deneme için genel giriş
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Közismert tény, miszerint...
众所周知...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Rengeteg anyag szól arról...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Általánosan elfogadott tény, hogy...
如今,大家普遍认为...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Utána áttekintjük a tényezőket...
我们审视...等方面。
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
在此分析基础上,我们论证...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
A...egy állandó téma a ...-ban.
在...领域,学者们普遍认为...
Ana konuları tanıtma
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
这项研究探寻...的原因
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
近期相关研究的作者建议...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
A célunk, hogy...
我们的目的是...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
根据定义,...的意思是...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
明确...的定义很重要
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A .... kifejezés arra utal, hogy...
术语...指...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
根据标准模型,...可以被定义为...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
.... szerint a .... jelentése, hogy....
根据...,...被定义为...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...普遍被认为是指...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
提到...,通常我们想到的是...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Fontos hangsúlyozni, hogy...
强调...很重要
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
我们的关注点在...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
最后,我们应该明确对...的定义
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
我们的意思是...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
就此可以提供几种解释。
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
根据...,其他学者认为...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
研究表明多种因素与...相关
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...发现...和...存在重要关联
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır