Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Tez / deneme için genel giriş
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
これは周知の事実だが、・・・
Közismert tény, miszerint...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Rengeteg anyag szól arról...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
・・・・と言われているが、・・・
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
・・・・という事実について検討すると、・・・
Utána áttekintjük a tényezőket...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ana konuları tanıtma
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
最近では・・・・と言われているが、
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
私たちの目的は・・・・
A célunk, hogy...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
・・・・を強調することは重要である。
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
私たちは・・・・に重点を置いている。
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
私たちが意味しているのは・・・・
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
複数の例が見受けられる。
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Ana hipotezi sunarken kullanılır
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır