Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Tez / deneme için genel giriş
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
It is a well-known fact that…
Estas konata fakto, ke...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
A great deal is being written and said about…
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
It is generally agreed today that…
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
We then review the factors…
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
We build on this analysis to identify…
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
A persistent theme in...is…
Daura temo en... estas...
Ana konuları tanıtma
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
This research explores the causes of…
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
The authors of more recent studies have proposed that…
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Our purpose is to…
Nia celo estas...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

By definition… means…
Per difino... signifas...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
It is important to be clear about the definition of…
Estas grave, havi certe la difino de...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
The term… refers to…
La termino... rilatas al...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
The standard model suggests that… can be defined as…
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
According to..., …is defined as…
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
…is commonly understood to mean…
...estas kutime komprenita por signifi...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
What we usually have in mind when we talk about… is…
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Two brief examples might clarify this concept.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
It is important to emphasize…
Gravas emfazi...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Our focus is on…
Nia fokuso estas sur...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Finally, we should clarify our definition of…
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
What we mean is that…
Kion ni volas diri, estas ke...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Several explanations have been offered.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
We can characterize these explanations as being rooted in…
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Following..., scholars have argued that …
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

The central question then becomes: how might… affect…?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...found a significant correlation between… and…
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır