Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Tez / deneme için genel giriş
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
On tunnettu tosiasia, että...
Хорошо известно, что...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
О... было уже многое написано и сказано...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Сегодня принято считать, что...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Вспомним о таких фактах, как...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Itsepintainen perusajatus... on...
Постоянной темой... является...
Ana konuları tanıtma
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Это исследование посвящено изучению причин...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Tarkoituksemme on...
Нашей целью является...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Määritelmältään...tarkoittaa...
...обычно определяют как...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Необходимо четко разъяснить определение...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termi... viittaa...
Термин... относится к...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...mukaan ... määritellään...
Согласно..., ... может быть определено как...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
... обычно понимают как ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
On tärkeää painottaa...
Важно подчеркнуть...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Keskitymme...
Мы сфокусировались на...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Наконец, дадим определение слова...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Tarkoitamme tällä, että...
Мы имеем в виду, что...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Useita selityksiä on tarjottu.
Предлагаются различные толкования
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Nämä selitykset kumpuavat...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır