Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Tez / deneme için genel giriş
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
On tunnettu tosiasia, että...
これは周知の事実だが、・・・
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
・・・・と言われているが、・・・
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Itsepintainen perusajatus... on...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Ana konuları tanıtma
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
最近では・・・・と言われているが、
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Tarkoituksemme on...
私たちの目的は・・・・
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Määritelmältään...tarkoittaa...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termi... viittaa...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...mukaan ... määritellään...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
On tärkeää painottaa...
・・・・を強調することは重要である。
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Keskitymme...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Tarkoitamme tällä, että...
私たちが意味しているのは・・・・
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Useita selityksiä on tarjottu.
複数の例が見受けられる。
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Nämä selitykset kumpuavat...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır