Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Tez / deneme için genel giriş
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Estas konata fakto, ke...
Det er et velkendt faktum at...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Daura temo en... estas...
Et vedvarende emne i...er...
Ana konuları tanıtma
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Nia celo estas...
Vores formål er at...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Per difino... signifas...
Ved definition...betyder...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Estas grave, havi certe la difino de...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
La termino... rilatas al...
Termet... henviser til...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Ifølge..., defineres...som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...estas kutime komprenita por signifi...
...forståes sædvanligvis som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Gravas emfazi...
Det er vigtigt at understrege...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Nia fokuso estas sur...
Vores fokus er på...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Kion ni volas diri, estas ke...
Hvad vi mener er at...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır