Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Tez / deneme için genel giriş
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
众所周知...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
如今,大家普遍认为...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
我们审视...等方面。
Trecând din nou în revistă factorii...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
在此分析基础上,我们论证...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
在...领域,学者们普遍认为...
O temă recurentă in domeniul...este...
Ana konuları tanıtma
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
这项研究探寻...的原因
Această lucrare explorează cauzele...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
近期相关研究的作者建议...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
我们的目的是...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

根据定义,...的意思是...
Prin definiție, ... înseamnă...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
在这篇论文中,术语...的意思是...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
明确...的定义很重要
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
术语...指...
Termenul...se referă la...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
根据标准模型,...可以被定义为...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
根据...,...被定义为...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...普遍被认为是指...
...este înțeles ca...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
提到...,通常我们想到的是...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
强调...很重要
Este important să accentuăm...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
我们的关注点在...
Atenţia noastră este acum asupra...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
最后,我们应该明确对...的定义
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
我们的意思是...
Ceea ce vrem să spunem este...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
就此可以提供几种解释。
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
根据...,其他学者认为...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

那么核心问题是:...将如何影响...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
研究表明多种因素与...相关
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...发现...和...存在重要关联
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır