İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Tez / deneme için genel giriş
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Seppure è unanime che...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Ana konuları tanıtma
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
يستعرض هذا البحث أسباب...
Questa ricerca esplora le cause di...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
هدفنا هو أنْ...
Il mio obiettivo è quello di...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

تعني... بحكم التعريف...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
In questo contesto il termine indica...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
يشير مصطلح... إلى...
Il termine... si riferisce a...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Secondo... il termine assume il significato di...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
...indica generalmente...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
من المهم التأكيد على...
È importante enfatizzare...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
سنَصُبّ تركيزنا على...
Ci concentreremo su...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Quello che si intende dire con questo è che...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır