Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Tez / deneme için genel giriş
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Közismert tény, miszerint...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Rengeteg anyag szól arról...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ein beständiges Thema in ... ist...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ana konuları tanıtma
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Unsere Intention ist, ...
A célunk, hogy...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Der Begriff ... bezieht sich auf...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Gemäß ... wird ... definiert als...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...wird im Allgemeinen verstanden als...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Damit meinen wir...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır