Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Demek istediğini anlıyorum.
Înţeleg punctul său de vedere.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
...'a tamamen katılıyorum.
Sunt în totalitate de acord că...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Mă opun total ideii conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...'a karşın ...'daki ...
...în opoziţie cu...este/sunt...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Demek istediğim ...
Aş putea spune că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Bana öyle görünüyor ki ...
Impresia mea este că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Bence ...
După părerea mea,...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Benim bakış açıma göre ...
Din punctul meu de vedere...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
... görüşündeyim.
Sunt de părere că...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
İnancıma göre ... çünkü ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Admitem faptul că..., dar...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se admite faptul că..., însă...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Ancak buna karşıt olarak ...
Din contră,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Bir açıdan baktığımızda ...
Pe de o parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Diğer açıdan baktığımızda ...
Pe de altă parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
... olmasına rağmen
Contrar...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
... gibi bir gerçeğe rağmen
În ciuda faptului că...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Antiparantez ...
Întâmplător...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Buna ilaveten ...
Mai mult decât atât...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır