Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Tende-se a concordar com...porque...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Demek istediğini anlıyorum.
Percebe-se o seu propósito.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
...'a tamamen katılıyorum.
É consenso que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Tende-se a discordar de...porque...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Discorda-se totamente de/do/da...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Opõe-se à idéia que...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Em contraste com..., mostra que...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...'a karşın ...'daki ...
...em contraste com...é/são...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...e...diferem em termos de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Demek istediğim ...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Bana öyle görünüyor ki ...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Bence ...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Benim bakış açıma göre ...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
... görüşündeyim.
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
İnancıma göre ... çünkü ...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Examina-se/Analisa-se agora...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Reconhecidamente..., mas...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Reconhecidamente....Porém...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Ancak buna karşıt olarak ...
Ao contrário,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Bir açıdan baktığımızda ...
Por um lado...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Diğer açıdan baktığımızda ...
Por outro lado...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
... olmasına rağmen
Apesar de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
... gibi bir gerçeğe rağmen
A despeito de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Antiparantez ...
Incidentalmente...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Buna ilaveten ...
Além disso,...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır