İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Demek istediğini anlıyorum.
Si può comprendere il punto di vista di...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
...'a tamamen katılıyorum.
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Sostengo l'idea secondo la quale...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
...'a karşılık ... gösterir ki ...
A differenza di..., ... mostra...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...'a karşın ...'daki ...
In contrasto con..., .... è...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... è simile a ... in quanto entrambi...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... e... differiscono in termini di...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Demek istediğim ...
Si potrebbe dunque affermare che...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Bana öyle görünüyor ki ...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Bence ...
Secondo il mio punto di vista...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Benim bakış açıma göre ...
Da una prospettiva prettamente personale...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
... görüşündeyim.
Sono dell'idea che...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
İnancıma göre ... çünkü ...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Spostando l'attenzione verso...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Ancak buna karşıt olarak ...
Al contrario...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Bir açıdan baktığımızda ...
Da un lato...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Diğer açıdan baktığımızda ...
Dall'altro...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
... olmasına rağmen
A dispetto di...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
... gibi bir gerçeğe rağmen
Nonostante si ritenga che...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Scientificamente/Storicamente...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Antiparantez ...
A tal proposito...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Buna ilaveten ...
Inoltre...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır