Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
一般来说,我同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
人们较倾向于同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Demek istediğini anlıyorum.
我能理解他/她的观点。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
...'a tamamen katılıyorum.
我完全同意...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
我完全赞同...的观点。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
总的来说,我不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
我强烈不同意...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
我坚决反对...的观点
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
就...方面,...和...相似/不同
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
...'a karşılık ... gösterir ki ...
和...比,...表明...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...'a karşın ...'daki ...
对比...,...是...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
在...方面,...和...是相似的
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
在...方面,...和...不同
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
第一...,与此对比,第二...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
...和...的一个不同点是...,而...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Demek istediğim ...
我想说的是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Bana öyle görünüyor ki ...
对我来说,它像是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Bence ...
在我看来...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Benim bakış açıma göre ...
我认为...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
... görüşündeyim.
我的观点是...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
İnancıma göre ... çünkü ...
我相信...,因为...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
现在让我们分析/转到/研究...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
...清楚了,让我们把注意力转到...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
...是对的,但是事实上...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Ancak buna karşıt olarak ...
相反...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Bir açıdan baktığımızda ...
一方面...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Diğer açıdan baktığımızda ...
另一方面...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
... olmasına rağmen
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
... gibi bir gerçeğe rağmen
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
从科学/历史角度讲...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Antiparantez ...
附带说一句...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Buna ilaveten ...
此外...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır